Belrobotics – självgående robotar

Exklusiv klippteknik

BIGMOW har fem flytande klipphuvuden. Varje klipphuvud är utrustat med tre knivar i rostfritt stål, vassa som skalpeller. Knivarna sönderdelar gräset i mycket små partiklar (s.k. kontinuerlig bioklippning). Knivarna dras automatiskt in vid kontakt med hinder.

Intelligent klippning

Roboten arbetar självständigt inom arbetsområdet, vars omkrets bestäms av en begränsningskabel. Outtröttlig fortsätter den det uppdrag som programmerats efter den enskilde användarens behov (tidsschema, klippfrekvens…). Robotens arbetsförlopp och produktivitetsberäkningar sparas och kan läsas vid senare tillfällen.

Ständig utveckling

Belrobotics ingenjörer förser våra robotar med de senaste teknologiska upptäckterna och utvecklar ständigt nya funktioner. BIGMOW har den främsta styrtekniken, flera säkerhetsanordningar och längre arbetstid med litium-järn-fosfat-batterier (LiFePO4).

Automatisk uppladdning

Så fort roboten märker att den behöver ladda upp batterierna återvänder den automatiskt till laddningsstationen. Roboten försörjs med svagström utan risk för elektriska stötar.

Kontroll på gräsmattorna

Belrobotics är världsledande inom automatisk klippning av stora gräsytor. Belrobotics robotar underhåller gräsmattorna
i privata trädgårdar och företag,i industriområden och köpcentra, samt för hundratals idrottsanläggningar: fotbolls- och rugbystadions, golfbanor, ridanläggningar…

Över 350 europeiska fotbollsklubbar på alla nivåer, från Champions League till kommunala amatörklubbar har redan utrustats med BIGMOW.

BIGMOW förenklar livet

Automatisk gräsklippning reducerar manuella arbetsuppgifter kraftigt, dem som kräver mycket tid och fysisk ansträngning: klippning, uppsamling av gräsklipp, vertikalskärning, luftning av jord… BIGMOWs översyn och underhåll klaras av på några minuter per dag. Dyrbar tid friges för annan verksamhet. BIGMOW arbetar dag och natt, i sol och regn, söndagar och helger samt när ni är borta. Den tar ingen semester och blir aldrig sjuk.

Jämna ut säsongsvariationer

På våren och sommaren kräver gräsets snabba tillväxt klippning oftare, vilket ställer höga krav på tillgänglig personal och utrustning och ibland tvingar till extraanskaffningar. BIGMOW klipper hela gräsmattan automatiskt mellan 3 och 5 gånger i veckan, beroende på programmering. BIGMOW förebygger stress vid vissa årstider och säkerställer att klippningen alltid är perfekt.

Minska det ekologiska fotavtrycket med BIGMOW.

co2

10 x mindre CO2–utsläpp

BIGMOW släpper ut 10 gånger mindre CO2 i atmosfären än traditionella gräsklippare (utan att ens ta sekundära föro- reningar i beräkning, t.ex. motorgräsklipparens transport från en spelplan till en annan). BIGMOW avger varken avgaser eller lukt som stör spelare, supportrar eller grannar. Dessutom tar Belrobotics ansvar på lång sikt och använder huvudsakligen återvinningsbara komponenter.

Helt och hållet miljövänlig

BIGMOW sänker behovet av kemisk gödsel märkbart, eftersom jorden gödslas på ett 100-procentigt naturligt sätt. Ingen risk att BIGMOW förorenar marken (med olje- eller bränsleutsläpp…). Därför föredras BIGMOW framför traditionella gräsklippare på platser som är känsliga för föroreningar (vattenbehållare, vat- tenreningsverk…) och ekologiska byggnader (gröna tak…). Den lätta vikten orsakar varken markkompaktering eller förstörelse av gräsmattans omgivning, inte ens vid regn. BIGMOW minskar allt markarbete rejält: vertikalskärning, luftning, uppsamling och bortforsling av gräsklipp…

 

3 x mindre energi

Till skillnad från traditionella motorgräsklippare, som går på fossila bränslen, så fungerar BIGMOW på elektricitet, en energi som rent allmänt kan förnyas med gröna energikällor eller solceller. BIGMOW producerar inga föroreningar och elförbrukningen är inte mer än för ett kylskåp. Jämfört med vanliga gräsklippare ger BIGMOW en årlig energibesparing på 5 000 till 10 000 kronor per fotbollsplan.

Tystnad

Traditionella gräsklippare bullrar mycket och skapar ibland problem i grannskapet. BIGMOW hörs däremot inte alls, bara några meter bort (lägre än 65 dB på 5 meters avstånd). Gräset kan därför klippas på nätter och helger utan att störa.