Hoftrac

Kompakt uppbyggnad, låg tyngdpunkt, liten vändradie och kraftfull prestanda – detta utmärker sedan många år serien och gäller fortfarande som en stor framgång för maskinen. Utför varje arbetsuppgift utan ansträngning och arbetar snabbt, flexibelt och säkert – en Hoftrac går alltid att använda.