Mångsidigt aggregat som skördar både ogräs och framgångar.

K-Heat, som aggregatet döpts till, är släpvagnsburet och består enkelt uttryckt av kombinationen hetvattenpanna och högtryckstvätt. Utbytbart munstycke och slangvinda med lång räckvidd möjliggör snabb växling mellan ogräsbekämpning och traditionell rengöring med högtryck. Motorn kan också driva ett medföljande elverk som ger 400 volt.

Värnamo Kyrkogårdsförvaltning är en av de kunder som efter noggranna tester och moget övervägande låtit investera i ett K-Heataggregat.
– Innan vi bestämde oss prö- vade vi också ett annat fabrikat på marknaden, berättar Tobias Munkholm, kyrkogårdschef i Värnamo. Vi fann båda lika effektiva vad gäller ogräsbekämpningen.

Avgörande till K-Heats fördel var, enligt kyrkogårdschefen, två faktorer: dels det förhållandevis låga priset, dels flexibiliteten.

– Med det här aggregatet kan våra mannar utföra flera arbetsmoment när de är ute på fältet. Inte bara
ogräsbekämpning, utan också rengöring av gångplattor, stenmurar, sopkärl, tak, skyltar och annat. Det är ett arbetsredskap som passar oss perfekt, eftersom vi har många stenlagda ytor på våra kyrkogårdar, säger Tobias.

K-Heat har närmast revolu- tionerat arbetet på kyrkoförvaltningens domäner i Värnamo. Det bekräftas av P-O Mörk, lagbas för arbetsstyrkan på elva heltidsanställda, plus fem säsongsjobbare och sommarlovslediga skolungdomar.

– Förr gick vi med skyffeljärn för att få bort ogräset, berättar P-O. Det var ett ansträngande och tidsödande hantverk som gick hårt åt axlar och ryggar. K-Heat gör samma jobb snabbt och effektivt. Det sparar många arbetstimmar och kostnader, vilket motiverar investeringen.

– Miljövänligheten är ytterligare ett plus som många av våra kyrkogårdsbesökare noterat, tillägger P-O. Inga kemikalier, bara vanligt vatten!

Parkmaskiner i Kinna är en av K-Heats återförsäljare på den svenska marknaden.

– Vi har sålt flera stycken och intresset bara ökar för det här miljövänliga och mångsidiga aggregatet.